/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Zbiory liczb/Własności cyfr

Zadanie nr 6822352

Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że wylosowana liczba jest podzielna przez 4 oraz ma dwie cyfry nieparzyste.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wszystkich liczb trzycyfrowych jest

|Ω | = 9 99− 99 = 900 .

Liczba jest podzielna przez 4, jeżeli liczba dwucyfrowa utworzona z jej dwóch ostatnich cyfr jest podzielna przez 4. Wiemy ponadto, że w interesujących nas liczbach może być tylko jedna cyfra parzysta, więc każda taka liczba musi się kończyć jedną z 10 końcówek:

12,16,3 2,36,52,56,7 2,76,92,96.

Do tego pierwszą cyfrę możemy wybrać na 5 sposobów (musi być nieparzysta). Jest więc

10⋅ 5 = 50

liczb trzycyfrowych spełniających warunki zadania i interesujące nas prawdopodobieństwo jest równe

 50 5 1 ----= ---= ---. 900 90 18

 
Odpowiedź:  1 18

Wersja PDF
spinner