/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Zbiory liczb/Podzielność

Zadanie nr 7925873

Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych wybieramy losowo jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 15.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczb dwucyfrowych jest

|Ω | = 9 9− 9 = 90

(od liczb od 1 do 99 odejmujemy 9 jednocyfrowych). Ile jest liczb podzielnych przez 15? – łatwo je wypisać:

1 5,30,45,60,7 5,90.

Zatem prawdopodobieństwo jest równe

6--= -1-. 90 1 5

 
Odpowiedź: 115

Wersja PDF
spinner