Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 9043237

W dwóch pojemnikach znajdują się ponumerowane kule. W pierwszym pojemniku są kule z numerami: 1, 2, 3, 4, 5, w drugim z numerami: 4, 5, 6, 7, 8, 9. Losujemy po jednej kuli z każdego pojemnika i tworzymy liczbę dwucyfrową. Numer kuli wylosowanej z pierwszego pojemnika jest cyfrą dziesiątek, numer kuli wylosowanej z drugiego pojemnika jest cyfrą jedności. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że utworzona liczba jest podzielna przez 4.

Wersja PDF
Rozwiązanie

Liczbę z pierwszego pojemnika możemy wybrać 5, a z drugiego na 6 sposobów. W sumie jest więc

5 ⋅6 = 30

zdarzeń elementarnych. Wypiszmy liczby podzielne przez 4, jakie możemy otrzymać w ten sposób.

1 6, 24, 28, 36, 44, 4 8, 56

Prawdopodobieństwo jest więc równe

7-. 30

 
Odpowiedź: 370

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!