/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Zbiory liczb/Różne

Zadanie nr 8033236

Ze zbioru liczb {1,2 ,3 ,6,12} losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że iloraz pierwszej wylosowanej liczby przez drugą wylosowaną liczbę jest liczbą całkowitą parzystą.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Każdą z liczb możemy wybrać na 5 sposobów, więc

|Ω | = 5 ⋅5 = 25 .

Wypiszmy wszystkie możliwe zdarzenia sprzyjające:

(12,6),(12,3 ),(1 2,2),(12,1) (6,3),(6,1) (2,1).

Prawdopodobieństwo jest więc równe

7 --. 25

 
Odpowiedź: -7 25

Wersja PDF
spinner