Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 8033236

Ze zbioru liczb {1,2 ,3 ,6,12} losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że iloraz pierwszej wylosowanej liczby przez drugą wylosowaną liczbę jest liczbą całkowitą parzystą.

Wersja PDF
Rozwiązanie

Każdą z liczb możemy wybrać na 5 sposobów, więc

|Ω | = 5 ⋅5 = 25 .

Wypiszmy wszystkie możliwe zdarzenia sprzyjające:

(12,6),(12,3 ),(1 2,2),(12,1) (6,3),(6,1) (2,1).

Prawdopodobieństwo jest więc równe

7 --. 25

 
Odpowiedź: -7 25

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!