/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Zbiory liczb/Różne

Zadanie nr 9523013

Ze zbioru ośmioelementowego M = {1,2,3,4 ,5 ,6,7,8} losujemy kolejno ze zwracaniem dwa razy po jednej liczbie. Zdarzenie A polega na wylosowaniu dwóch liczb ze zbioru M , których iloczyn jest równy 24. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Każdą z liczb możemy wybrać na 8 sposobów, więc

|Ω | = 8 ⋅8.

Wypiszmy wszystkie możliwe zdarzenia sprzyjające:

(8,3),(3,8 ),(6 ,4),(4,6)

Prawdopodobieństwo jest więc równe

-4-- = -4-= -1-. 8⋅ 8 64 16

 
Odpowiedź: 116

Wersja PDF
spinner