/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Zbiory liczb/Różne

Zadanie nr 9763035

Ze zbioru dziewięcioelementowego M = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9 } losujemy kolejno ze zwracaniem dwa razy po jednej liczbie. Zdarzenie A polega na wylosowaniu dwóch liczb ze zbioru M , których iloczyn jest równy 24. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Każdą z liczb możemy wybrać na 9 sposobów, więc

|Ω | = 9 ⋅9.

Wypiszmy wszystkie możliwe zdarzenia sprzyjające:

(8,3),(3,8 ),(6 ,4),(4,6)

Prawdopodobieństwo jest więc równe

-4-- = -4-. 9⋅ 9 81

 
Odpowiedź: 841

Wersja PDF
spinner