/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Zbiory liczb/Różne

Zadanie nr 9973040

Ze zbioru liczb {1,2,3,4 ,5,6,7,8} losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A , polegającego na wylosowaniu liczb, z których pierwsza jest większa od drugiej o 4 lub 6.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Każdą z liczb możemy wybrać na 8 sposobów, więc

|Ω | = 8 ⋅8.

Wypiszmy wszystkie możliwe zdarzenia sprzyjające:

(5,1),(6,2 ),(7 ,3),(8,4) (7,1),(8,2 ).

Prawdopodobieństwo jest więc równe

-6-- -3-- -3- 8 ⋅8 = 4⋅8 = 32 .

 
Odpowiedź: -3 32

Wersja PDF
spinner