/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Zbiory liczb/Parzystość

Zadanie nr 3208900

Ze zbioru liczb {2,3 ,4,5,6} losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na wylosowaniu liczb, których iloczyn jest liczbą nieparzystą.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Każdą liczbę możemy wybrać na 5 sposobów, więc

|Ω | = 5 ⋅5 = 25 .

W zdarzeniach sprzyjających obie wylosowane liczby muszą być nieparzyste, więc jest

2⋅ 2 = 4

takich zdarzeń i interesujące nas prawdopodobieństwo jest równe

4-. 25

 
Odpowiedź: 245

Wersja PDF
spinner