/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Zadania na ekstrema/Największe pole

Zadanie nr 7627989

Rozpatrujemy wszystkie czworokąty ABCD , które są jednoczenie wpisane w okrąg i opisane na okręgu, w których |AB | = 2x , |BC | = 5x , i których obwód jest równy 10.

Pole czworokąta ABCD wpisanego w okrąg można obliczyć ze wzoru Brahmagupty

 ∘ ----------------------------- P = (p − a)(p − b)(p − c)(p − d ),

gdzie p – jest połową obwodu czworokąta.

Zapisz pole czworokąta ABCD jako funkcję zmiennej x . Wyznacz dziedzinę tej funkcji i oblicz długości boków tego z rozważanych czworokątów, którego pole jest największe.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy czworokąt ABCD .


ZINFO-FIGURE


Ponieważ czworokąt jest opisany na okręgu, sumy długości jego przeciwległych boków są równe. Sumy te muszą być równe połowie obwodu p = 120= 5 i mamy

 CD = 5 − 2x AD = 5 − 5x

Pole czworokąta jest więc równe

 ∘ ---------------------------------------------- P = (5 − 2x)(5 − 5x )(5− (5 − 2x ))(5− (5− 5x)) = ∘ -------------------------- 2 √ --- ∘ ---4-----3-----2 = (25 − 35x + 1 0x )⋅2x ⋅5x = 50 ⋅ 2x − 7x + 5x

Aby wyznaczyć dziedzinę zauważmy, że oczywiście x > 0 , oraz CD > 0 i AD > 0 . Dziedziną tej funkcji jest więc przedział (0,1) .

Liczymy teraz pochodną funkcji

 f(x ) = -1-⋅P 2(x) = 2x4 − 7x 3 + 5x 2 50 f ′(x ) = 8x3 − 21x2 + 10x = x(8x 2 − 21x + 10).

Rozkładamy trójmian w nawiasie.

Δ = 212 − 4⋅8 ⋅10 = 121 21−--11- 5- 21+--11- x = 16 = 8 lub x = 16 = 2 .

Mamy zatem

 ( ) ′ 5- f (x) = 8x x − 8 (x− 2)

To oznacza, że w przedziale (0,1 ) pochodna: jest dodatnia dla  ( 5) x ∈ 0,8 i ujemna dla  ( 5 ) x ∈ 8,1 . To oznacza, że funkcja f rośnie w przedziale ( ⟩ 0, 5 8 i maleje w przedziale ⟨ ) 5,1 8 . W takim razie największą wartość pola otrzymamy dla  5 x = 8 . Długości boków czworokąta są wtedy równe

 AB = 2x = 5- 4 25- BC = 5x = 8 5 15 CD = 5 − 2x = 5− --= --- 4 4 AD = 5 − 5x = 5− 25-= 15. 8 8

 
Odpowiedź:  √ --- √ ---------------- P (x) = 50 ⋅ 2x4 − 7x 3 + 5x 2 dla x ∈ (0,1) , boki: 5, 25, 15, 15 4 8 4 8 .

Wersja PDF
spinner