Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 8762368

Ratownicy mający do dyspozycji linę o długości 80 metrów mają wytyczyć przy brzegu plaży kąpielisko w kształcie prostokąta (wzdłuż brzegu nie będzie liny). Jakie wymiary powinno mieć to kąpielisko, jeżeli wczasowicze chcą, aby miało ono jak największą powierzchnię? Należy przyjąć, że brzeg plaży tworzy linię prostą.

Wersja PDF
Rozwiązanie

Naszkicujmy sobie opisaną sytuację i oznaczmy boki odgrodzonego kąpieliska przez a i b .


PIC


Wiemy, że 2a+ b = 80 , a chcemy znaleźć maksymalną wartość wyrażenia ab (pole kąpieliska). W tym celu musimy znaleźć punkt, w którym przyjmuje wartość największą funkcja

f(a) = ab = a(80 − 2a) = − 2a (a− 4 0) dla a ∈ (0,40).

Wykresem tej funkcji jest parabola o ramionach skierowanych w dół i miejscach zerowych 0 i 40. Zatem wartość największą przyjmuje ta funkcja w wierzchołku paraboli, czyli w punkcie a = 20 (środek odcinka łączącego miejsca zerowe)  
Odpowiedź: 20 m × 40 m

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!