/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Zadania na ekstrema/Największe pole

Zadanie nr 9963310

Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny, którego suma długości wszystkich krawędzi wynosi 12.

 • Napisz wzór funkcji P wyrażającej pole powierzchni całkowitej graniastosłupa, w zależności od długości krawędzi podstawy x . Podaj dziedzinę funkcji P .
 • Wyznacz długości krawędzi graniastosłupa, dla których pole powierzchni całkowitej jest największe.
Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Z warunku na sumę długości wszystkich krawędzi otrzymujemy

8x + 4H = 12 / : 4 2x + H = 3 ⇒ H = 3 − 2x.
 • Liczymy pole powierzchni całkowitej
   2 2 P(x) = 2x + 4Hx = 2x + 4 (3− 2x )x = = 2x2 + 12x − 8x2 = −6x 2 + 12x = 6x (2− x).

  Oczywiście musi być x > 0 oraz H > 0 . Drugą z tych nierówności możemy zapisać w postaci:

   3- 0 < H < 3 − 2x ⇐ ⇒ 2x < 3 ⇐ ⇒ x ≤ 2 .

  Zatem dziedziną jest zbiór ( 3) 0, 2 .  
  Odpowiedź: P (x) = 6x (2− x) , dziedzina: ( ) 0 , 32

 • Musimy znaleźć największą wartość funkcji P(x ) . Jest to trójmian kwadratowy o ujemnym współczynniku przy najwyższej potędze, więc jego wykresem jest parabola o ramionach skierowanych w dół. Największą wartość pola otrzymamy zatem w wierzchołku, czyli dokładnie w środku między pierwiastkami. Pierwiastkami funkcji P(x ) = 6x(2 − x) są liczby 0 i 2, więc największą wartość pola otrzymamy dla
   2+--0- x = 2 = 1.

  Wtedy H = 3 − 2x = 1 .  
  Odpowiedź: H = x = 1

Wersja PDF
spinner