/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Romb/Różne

Zadanie nr 3482753

Bok rombu ma długość 13, suma długości przekątnych jest równa 34.

 • Wyznacz pole rombu.
 • Wyznacz sinus kąta ostrego rombu.
Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Przekątne w rombie dzielą się na połowy, więc

a + b = 34-= 17. 2

Zapiszmy układ równań wynikający z założeń

{ a+ b = 17 a2 + b 2 = 132 = 169 .

Sposób I

Zauważmy, że nie musimy wyznaczać a i b , a jedynie pole rombu, czyli

P = 1-⋅2a ⋅2b = 2ab = (a + b)2 − a2 − b2 = 289 − 169 = 120. 2

Sposób II

Z pierwszego równania układu wyznaczamy a i podstawiamy do drugiego

(17− b)+ b2 = 169 289− 34b + b2 + b2 = 169 2 2b − 34b+ 120 = 0 / : 2 b2 − 1 7b+ 60 = 0.

Liczymy wyróżnik i pierwiastki

Δ = (− 17)2 − 4 ⋅60 = 28 9− 2 40 = 49 = 72 b = 17-−-7-= 5 lub b = 17-+-7-= 12. 2 2 a = 17− 5 = 12 lub a = 1 7− 12 = 5.

Widzimy, że są to te same rozwiązania. My przyjmiemy b = 5 i a = 12 (żeby pozostać zgodnym z rysunkiem).

 • Mamy już obliczone połowy długości przekątnych, więc obliczenie pola powierzchni nie sprawi najmniejszych problemów – korzystamy ze wzoru z przekątnymi.
   2a⋅ 2b P = -------= 2a ⋅b = 2 ⋅5 ⋅12 = 12 0. 2

   
  Odpowiedź: P = 120

 •  

  Sposób I

  Korzystamy z poprzedniego podpunktu i ze wzoru na pole z sinusem.

   120 12 0 = P = 13⋅ 13⋅sin α ⇒ sin α = ---. 169

  Sposób II

  Tym razem skorzystamy z wyliczonych a i b oraz ze wzoru

  sin(2β ) = 2sin βco sβ.

  Zatem

   (α α) α α sin α = sin --+ -- = 2sin --cos -. 2 2 2 2

  Teraz wystarczy już tylko podstawić odpowiednie wartości liczbowe

  sin α = 2 ⋅-b-⋅-a-= 2-⋅5-⋅12 = 120. 13 13 132 169

   
  Odpowiedź: sinα = 120 169

Wersja PDF
spinner