/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Romb/Oblicz długość

Zadanie nr 8112746

Bok rombu ma długość 13 cm, a jedna z jego przekątnych ma długość 24 cm. Oblicz długość drugiej przekątnej.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ przekątne rombu dzielą się na połowy i są prostopadłe, to trójkąt zaznaczony na rysunku jest trójkątem prostokątnym o przeciwprostokątnej długości 13 cm i jednej z przyprostokątnych długości 12 cm.


PIC


Na mocy twierdzenia Pitagorasa, druga przyprostokątna ma długość √ ---------- √ --- 13 2 − 12 2 = 25 = 5 . Druga przekątna rombu jest dwa razy dłuższa, czyli ma długość 10 cm  
Odpowiedź: 10 cm

Wersja PDF
spinner