/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Romb/Pole

Zadanie nr 1660476

O ile procent zmniejszy się pole rombu, jeśli jedną przekątną rombu zwiększymy o 20%, a drugą przekątną skrócimy o 40%?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Oznaczmy przez d1,d2 przekątne rombu i przez P1, P2 pole rombu przed i po zmianie długości przekątnych. Korzystamy ze wzoru na pole rombu z przekątnymi.

P = 120%--⋅d1-⋅60%-⋅-d2 = 1,2d-1 ⋅0,6d-2 = 2 2 2 d1 ⋅d 2 = 1,2⋅ 0,6⋅ ------ = 0,72P 1 2

Zatem pole zmniejszyło się o 28%.  
Odpowiedź: 28%

Wersja PDF
spinner