/Studia/Analiza/Całki nieoznaczone/Trygonometryczne/Bez ułamka

Zadanie nr 1621414

Oblicz całkę ∫ 2 cosx sin xdx .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawiamy t = sin x .

∫ || t = sin x || ∫ cosx sin2xdx = || || = t2dt = dt = cosxdx 1- 3 1- 3 = 3 t + C = 3 sin x + C .

 
Odpowiedź: 1 sin 3x + C 3

Wersja PDF
spinner