/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Wielomiany

Zadanie nr 4858326

Na rysunku przedstawiony jest wykres pewnego wielomianu W stopnia trzeciego.


PIC


 • Czy wielomian W jest podzielny przez wielomian P(x ) = x2 − x ?
 • Napisz wzór wielomianu W .
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Z wykresu widać, że 0 i 1 są miejscami zerowymi W (x) . Wielomian ten jest zatem podzielny przez
  x (x− 1) = x2 − x.

   
  Odpowiedź: Tak

 • Z wykresu widać, że 0 i 1 są miejscami zerowymi W (x ) . Ponadto 1 jest pierwiastkiem podwójnym (wykres jest styczny do osi w tym punkcie). Zatem
  W (x) = ax (x− 1)2.

  Wpółczynnik a wyliczamy z warunku W (2) = 4 .

  4 = a ⋅2 ⋅1 ⇒ a = 2.

  Zatem

   2 2 3 2 W (x) = 2x(x − 1 ) = 2x(x − 2x + 1) = 2x − 4x + 2x.

   
  Odpowiedź: W (x ) = 2x3 − 4x2 + 2x

Wersja PDF
spinner