/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Wielomiany

Zadanie nr 5320180

Korzystając z danego wykresu funkcji  4 f(x ) = x + 3x naszkicuj wykres funkcji g (x ) = (x − 3)4 + 3(x − 3) + 2 .


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Na mocy wzoru na przesunięcie funkcji y = f (x) o wektor → v = [a,b] :

y = f(x − a) + b,

wykres funkcji g powstaje z wykresu funkcji f przez przesunięcie o wektor →v = [3,2] .


PIC


Wersja PDF
spinner