/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Kąty

Zadanie nr 2235003

W trójkącie równoramiennym ABC , w którym |AC | = |BC | = 10 cm , wysokość poprowadzona z wierzchołka C jest równa 5 cm. Oblicz miary kątów tego trójkąta. Odpowiedź podaj w stopniach.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku.


PIC


Z rysunku widać, że

sinα = -5-= 1- ⇒ α = 30∘. 10 2

Zatem miara kąta przy wierzchołku C jest równa

 ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∡C = 180 − ∡A − ∡B = 180 − 30 − 30 = 120 .

 
Odpowiedź: 30∘,3 0∘,120∘

Wersja PDF
spinner