/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Wielokąty/Różne

Zadanie nr 8705672

Stosunek pól dwóch wielokątów podobnych wynosi 196 : 289 . Znajdź stosunek obwodów tych wielokątów.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ stosunek pól figur podobnych jest równy kwadratowi skali podobieństwa k , mamy

k2 = 196- ⇒ k = 14-. 289 17

Tyle właśnie wynosi stosunek obwodów.  
Odpowiedź: 1147

Wersja PDF
spinner