/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Wielościany/Różne

Zadanie nr 8085076

Które z poniższych figur przedstawiają bryłę z rysunku obok?


PIC


A) W oraz Y B) X oraz Z C) Tylko Y D) Żadna z nich E) W, X oraz Y

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wystarczy dokładnie się przyjrzeć, X i Z są wygięte w drugą stronę.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner