Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Kostki

Wyszukiwanie zadań

Andrzej, Mietek i Zbyszek rzucają kolejno kostką do gry. Andrzej wygrywa, jeżeli wyrzuci 1,2 lub 3. Mietek wygrywa, jeżeli wyrzuci 4 lub 5. Zbyszek wygrywa, jeżeli wyrzuci 6. Najpierw kostką rzuca Andrzej, potem Mietek, potem Zbyszek, potem znowu Andrzej, znowu Mietek, itd. Gra się kończy, gdy któryś z nich wygra. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wygra Zbyszek?
A) 16 B) 18 C) 111 D) -1 13 E) 0

spinner