/Studia/Analiza/Ciągi/Granice/Szukanie przykładów

Zadanie nr 4736402

Podaj przykład takich ciągów (an) i (bn) , które są zbieżne do 0, zaś ciąg  a cn = bnn ma granicę równą 5.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Niech np.  5 an = n i  1 bn = n . Wtedy

nl→im+∞ an = n→lim+ ∞ bn = 0

oraz

 an 5 lim cn = lim ---= lim -n1 = lim 5 = 5. n→+ ∞ n→ +∞ bn n→ +∞ n n→ +∞

 
Odpowiedź: Np. an = 5n , bn = 1n

Wersja PDF
spinner