/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Procenty/Zarobki

Zadanie nr 8840241

Jeden z pracowników pewnej firmy otrzymuje stałą pensję miesięczną za 168 przepracowanych godzin oraz dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny. Stawka za godzinę nadliczbową jest o 50% większa niż stawka za godzinę etatową. W styczniu pracownik ten miał 8 nadgodzin i otrzymał razem 2700 zł.

 • Oblicz stawkę za godzinę nadliczbową oraz stawkę za godzinę etatową.
 • Napisz wzór funkcji wyrażającej wynagrodzenie pracownika w zależności od liczby przepracowanych godzin nadliczbowych.
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Oznaczmy stawkę za godzinę etatową przez x . Wtedy stawka za nadgodzinę wynosi 1,5x . Z Podanego wynagrodzenia za styczeń otrzymujemy równanie
  16 8x+ 8⋅ 1,5x = 270 0 ⇒ 180x = 2700 ⇒ x = 15.

  Zatem stawka za godzinę nadliczbową wynosi 1,5x = 22,5 .  
  Odpowiedź: 15 zł i 22,5 zł

 • Piszemy:
  f(n) = 16 8⋅15 + n ⋅2 2,5 = 22,5n + 2 520.

   
  Odpowiedź: f(n) = 22 ,5n+ 2520

Wersja PDF
spinner