/Szkoła średnia/Równania/Kwadratowe/Z parametrem/Różne

Zadanie nr 5022469

Funkcja kwadratowa o wzorze  2 f(x) = 2x + bx + c ma dwa miejsca zerowe x1 = − 1 i x2 = 2 . Wyznacz wartość liczbową współczynników b i c .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawiamy podane rozwiązania do równania i otrzymujemy układ równań

{ 2 − b + c = 0 8 + 2b + c = 0.

Odejmujemy stronami równania i otrzymujemy

− 6− 3b = 0 ⇒ b = −2 .

Zatem

c = b − 2 = − 4.

 
Odpowiedź: b = − 2,c = −4

Wersja PDF
spinner