/Szkoła średnia/Równania/Kwadratowe/Z parametrem/Różne

Zadanie nr 8819494

Jedno z miejsc zerowych trójmianu  2 f(x ) = x + px + q jest równe -1. Znajdź związek między p i q .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wstawiamy do wzoru funkcji x = − 1 i mamy

0 = f(− 1) = 1 − p + q ⇒ p − q = 1

 
Odpowiedź: p − q = 1

Wersja PDF
spinner