/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Różne

Zadanie nr 6060605

Skala Richtera służy do określania siły trzęsień ziemi. Siła ta opisana jest wzorem R = log AA0- , gdzie A oznacza amplitudę trzęsienia wyrażoną w centymetrach, A = 10− 4 cm 0 jest stałą, nazywaną amplitudą wzorcową. 27 lutego 2010 roku w Chile miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 8,8 w skali Richtera. Oblicz amplitudę trzęsienia ziemi w Chile i rozstrzygnij, czy jest ona większa, czy – mniejsza od 100 m.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Amplituda A trzęsienia ziemi w Chile spełnia równanie

 A 8 ,8 = log ---= logA − log A0 = log A − lo g10 −4 = log A + 4 A0 4 ,8 = logA ⇒ A = 1 04,8.

Oczywiście

 4,8 4 A = 10 > 10 = 1000 0 cm = 1 00 m .

 
Odpowiedź: A = 10 4,8 cm > 100 m

Wersja PDF
spinner