Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 9444042

Skala Richtera służy do określania siły trzęsień ziemi. Siła ta opisana jest wzorem R = log AA0- , gdzie A oznacza amplitudę trzęsienia wyrażoną w centymetrach, A = 10− 4 cm 0 jest stałą, nazywaną amplitudą wzorcową. 5 maja 2014 roku w Tajlandii miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 6,2 w skali Richtera. Oblicz amplitudę trzęsienia ziemi w Tajlandii i rozstrzygnij, czy jest ona większa, czy – mniejsza od 100 cm.

Wersja PDF
Rozwiązanie

Amplituda A trzęsienia ziemi w Tajlandii spełnia równanie

 A 6 ,2 = log ---= logA − log A0 = log A − lo g10 −4 = log A + 4 A0 2 ,2 = logA ⇒ A = 1 02,2.

Oczywiście

 2,2 2 A = 1 0 > 10 = 100.

 
Odpowiedź: A = 102,2 cm > 100 cm

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!