Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 8666204

Wykres funkcji x f(x ) = 3 przesunięto najpierw o wektor → v1 = [1,− 3] , potem o wektor → v 2 = [− 2,1] , a na koniec o wektor → v3 . W wyniku tej operacji otrzymano przedstawiony na poniższym rysunku wykres funkcji x−2 g (x ) = 3 + m .


PIC


 • Podaj wartość m .
 • Wyznacz współrzędne wektora →v 3 .
Wersja PDF
Rozwiązanie
 • Współczynnik m możemy wyznaczyć podstawiając do podanego wzoru jeden z punktów zaznaczonych na wykresie, np. (2 ,2) .
  2 = 32−2 + m ⇒ m = 1.

  Mogliśmy też od razu zgadnąć, że wykres funkcji g jest przesunięty względem wykresu f(x) o jedną jednostkę do góry (bo przykleja się do prostej y = 1 zamiast do y = 0 ).  
  Odpowiedź: m = 1

 • Oznaczmy → v 3 = [p,q] . Z poprzedniego podpunktu wiemy, że g(x) = 3x −2 + 1 , więc wykres tej funkcji powstaje z wykresu funkcji f(x) przez przesunięcie o wektor [2,1] . Z drugiej strony wiemy, że wykresy te są przesunięte względem siebie o
  → → → v 1 + v2 + v 3 = [1,− 3]+ [− 2,1] + [p,q] = [p− 1,q− 2].

  Daje to nam równanie

  [2,1] = [p− 1,q− 2],

  skąd p = 3 i q = 3 .  
  Odpowiedź: →v = [3 ,3] 3

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!