/Szkoła średnia/Równania/Trygonometryczne/Z parametrem

Zadanie nr 3862095

Dla jakich wartości parametru b istnieje kąt α taki, że  1 tgα = 4(20b + 1) ?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ tg x przyjmuje wszystkie wartości rzeczywiste, taki kąt istnieje dla każdej wartości b .  
Odpowiedź: b ∈ R

Wersja PDF
spinner