/Konkursy/Zadania/Równania/W liczbach całkowitych

Zadanie nr 8366833

Iloczyn trzech liczb pierwszych jest pięć razy większy od ich sumy. Wyznacz te liczby.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Musimy znaleźć liczby pierwsze a,b,c spełniające równanie

abc = 5(a + b + c).

Zauważmy, że prawa strona dzieli się przez 5, więc lewa strona też musi dzielić się przez 5. To oznacza, że jedna z szukanych liczb musi być równa 5. Powiedzmy, że a = 5 . Mamy więc równanie

5bc = 5(5 + b+ c) / : 5 bc = 5+ b+ c bc − b − c + 1 = 6 b (c − 1) − (c − 1) = 6 (b − 1)(c − 1) = 6 .

Aby zmniejszyć liczbę możliwości załóżmy, że c > b . Mamy zatem dwie możliwości

{ { b− 1 = 1 b− 1 = 2 c− 1 = 6 c− 1 = 3

W drugim przypadku mamy c = 4 , co jest sprzeczne z tym, że szukamy liczb pierwszych. Zatem musi zachodzić pierwszy przypadek, czyli dwie pozostałe liczby to 2 i 7.  
Odpowiedź: 2,5,7

Wersja PDF
spinner