/Konkursy/Zadania/Równania/W liczbach całkowitych

Zadanie nr 9605119

Wykaż, że równanie  2 2 6x + 14 = 21y nie ma rozwiązań całkowitych.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że liczby  2 6x i  2 21y są podzielne przez 3, a liczba 14 nie dzieli się przez 3.

Wersja PDF
spinner