/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Schemat Bernoullego

Zadanie nr 3162996

Maszyna napełnia torebki herbatą. Każda torebka ma zostać napełniona 200 g herbaty. Torebkę, która zawiera mniej niż 200 g herbaty, nazywamy torebką z niedowagą. Prawdopodobieństwo tego, że pojedyncza torebka napełniona przez tę maszynę jest z niedowagą, jest równe 0,05. Oblicz, ile torebek herbaty należy poddać kontroli, aby prawdopodobieństwo otrzymania w kontrolowanej partii przynajmniej jednej torebki z niedowagą było większe niż 0,7.

Wersja PDF

Rozwiązanie

O opisanej sytuacji myślimy jak o schemacie Bernoullego, gdzie za sukces przyjmujemy otrzymanie torebki z niedowagą. Przy takiej interpretacji prawdopodobieństwo sukcesu to p = 0,05 i interesuje nas zdarzenie A polegające na otrzymaniu co najmniej jednego sukcesu. Łatwiej oczywiście obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego  ′ A , czyli zdarzenia polegającego na otrzymaniu 0 sukcesów.

 (n ) P(A ′) = ⋅0,05 0 ⋅0,95n = 0,95n 0 P (A ) = 1− P(A ′) = 1− 0,95n.

Pozostało teraz rozwiązać nierówność

P(A ) = 1 − 0,95n > 0,7 n 0,3 > 0,9 5 .

Sprawdzamy teraz na kalkulatorze, że

 23 0,95 ≈ 0,307 0,95 24 ≈ 0,292.

W takim razie liczba torebek, które mają być poddane kontroli musi równa co najmniej 24.  
Odpowiedź: Co najmniej 24.

Wersja PDF
spinner