/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Homografia/Różne

Zadanie nr 1941758

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f , który powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem y = 1x dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 0 .


PIC


  • Odczytaj z wykresu i zapisz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji f są większe od 0.
  • Podaj miejsce zerowe funkcji g określonej wzorem g(x) = f (x− 3) .
Wersja PDF

Rozwiązanie

  • Odczytujemy z wykresu.  
    Odpowiedź: (2,3)
  • Z wykresu widać, że funkcja f ma tylko jedno miejsce zerowe f (3) = 0 . W takim razie jedyne miejsce zerowe funkcji g(x) = f (x− 3) to x = 6 .  
    Odpowiedź: x = 6
Wersja PDF
spinner