Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 7172985

Suma trzech początkowych wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego (an) wynosi 124, a suma wszystkich wyrazów tego ciągu równa się 125.

 • Oblicz pierwszy wyraz i iloraz ciągu geometrycznego (a ) n .
 • Sprawdź czy istnieje takie n , dla którego 2√2[(1+ √2)2−3] an = 5(√3+-1)(√-3−-1) .
 • Jakie dwie liczby x i y należy wstawić między pierwszy i trzeci wyraz ciągu (an) , aby ciąg (a1,x,y,a3) był ciągiem arytmetycznym?
Wersja PDF
Rozwiązanie
 • Ze wzorów na sumę początkowych oraz wszystkich wyrazów ciągu geometrycznego otrzymujemy układ równań.
  { 1−q3 a1 ⋅1−q = 12 4 1a−1q-= 125.

  Podstawiając za a 1−1q- w pierwszym równaniu otrzymujemy

  12 5(1− q3) = 124 3 12 5− 125q = 12 4 3 1 12 5q = 1 ⇒ q = -. 5

  Zatem

   4- a1 = 1 25(1− q) = 125 ⋅5 = 100.

   
  Odpowiedź: 1 a1 = 100, q = 5

 • Przekształćmy najpierw podane wyrażenie (korzystając ze wzorów skróconego mnożenia).
   √ --[ √ -- ] √ -[ √ -- ] 2 2 (1+ 2)2 − 3 2 2 1+ 2 2+ 2− 3 ---√--------√-------- = ------------------------= -8- = 4-. 5( 3 + 1)( 3 − 1) 5(3 − 1) 1 0 5

  Musimy więc rozwiązać równanie

  an = a1qn−1 = 4- 5 -1--- 4- 1 00⋅ 5n−1 = 5 100 ⋅5 -------= 5n− 1 4 5 3 = 5n−1 ⇒ n = 4.

   
  Odpowiedź: Istnieje, n = 4

 • Pytanie brzmi dla jakich x i y ciąg
  ( ) 100 100,x,y ,---- = (10 0,x,y,4) 25

  jest arytmetyczny. Tak będzie, gdy

  { 2x = 100+ y 2y = x + 4

  (wyrazy x i y muszą być średnimi arytmetycznymi sąsiednich wyrazów). Dodajemy do pierwszego równania dwa razy drugie (żeby skrócić x ) i mamy

  2x + 4y = 100 + y + 2x + 8 3y = 1 08 ⇒ y = 3 6.

  Zatem x = 2y − 4 = 6 8 .  
  Odpowiedź: (x ,y) = (68,36)

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!