/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Z pierwiastkami/Z liniową

Zadanie nr 7575356

Korzystając z wykresu funkcji  √ -- f (x) = x naszkicuj wykres funkcji  √ -------- y = −x + 3 . Wyznacz zbiór wartości tej funkcji.


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykres funkcji f(−x ) powstaje przez odbicie względem osi Oy . Aby otrzymać wykres funkcji  √ -------- ∘ ---------- y = −x + 3 = − (x − 3) musimy odbić wykres funkcji  √ -- y = x względem osi Oy i przesunąć otrzymany wykres o 3 jednostki w prawo – zielony wykres.


PIC


Zbiory wartości funkcji odczytujemy z wykresu: jest to przedział ⟨0,+ ∞ ) .  
Odpowiedź: ⟨0,+ ∞ )

Wersja PDF
spinner