/Szkoła podstawowa/Geometria/Czworokąty/Kwadrat

Zadanie nr 5778444

Na rysunku przedstawiono kwadrat ABCD o polu  2 3 61 cm . Figurę tę podzielono na kwadrat K 1 o polu 121 cm 2 i kwadrat K 2 oraz figurę F (patrz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Oblicz obwód figury F .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wiemy, że bok dużego kwadratu ma długość AB = 19 oraz bok kwadratu K1 ma długość BS = 11 .


ZINFO-FIGURE


W takim razie długość boku kwadratu K 2 to 19 − 11 = 8 . To pozwala obliczyć obwód figury F

PQ + QR + RS + SC + CD + DP = (19− 11)+ (11− 8)+ 11+ (19 − 11) + 19 + (19 − 8) = = 8+ 3+ 1 1+ 8+ 19+ 11 = 60.

 
Odpowiedź: 60 cm

Wersja PDF
spinner