/Szkoła podstawowa/Geometria/Trójkąt/Dowolny/Długości odcinków

Zadanie nr 3860795

Prosta DE jest równoległa do boku AB trójkąta ABC i przecina bok AC w punkcie D , bok BC w punkcie E . Oblicz |AC | jeśli |CD | = 16 cm , |CE | = 12 cm i |BC | = 2 4 cm .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku.


PIC


Korzystamy z podobieństwa trójkątów ABC i DEC .

AC--= DC-- ⇒ AC = DC--⋅BC--= 16⋅-24-= 32 . BC EC EC 12

 
Odpowiedź: 32 cm

Wersja PDF
spinner