/Szkoła podstawowa/Geometria/Trójkąt/Dowolny/Długości odcinków

Zadanie nr 5550424

Czy z odcinków o długościach: 11 cm, 8 cm, 17 cm można zbudować trójkąt?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z trzech odcinków można zbudować trójkąt wtedy i tylko wtedy, gdy suma długości dwóch najkrótszych odcinków jest dłuższa od długości najdłuższego odcinka. W naszej sytuacji ten warunek jest spełniony, bo

8+ 11 > 17 .

 
Odpowiedź: Tak można.

Wersja PDF
spinner