/Szkoła podstawowa/Geometria/Trójkąt/Dowolny/Długości odcinków

Zadanie nr 5882873

Dwusieczne kątów przyległych do boku AB trójkąta ABC przecinają się w punkcie K . Odległość punktu K od odcinka AB wynosi 3. Jaka jest odległość punktu K od odcinka AC ?

Wersja PDF

Rozwiązanie


PIC


Ponieważ punkt K leży na dwusiecznej kąta ∡A , jest on równo odległy od boków AB i AC . Zatem jego odległość od boku AC wynosi 3.  
Odpowiedź: 3

Wersja PDF
spinner