/Szkoła podstawowa/Geometria/Trójkąt/Dowolny/Długości odcinków

Zadanie nr 9111153

Czy z odcinków o długościach: 4 cm, 4 cm, 9 cm można zbudować trójkąt?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z trzech odcinków można zbudować trójkąt wtedy i tylko wtedy, gdy suma długości dwóch najkrótszych odcinków jest dłuższa od długości najdłuższego odcinka. W naszej sytuacji ten warunek nie jest spełniony, bo

4 + 4 < 9.

 
Odpowiedź: Nie, nie można.

Wersja PDF
spinner