/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Pole

Zadanie nr 1926837

Oblicz pole trójkąta równoramiennego, w którym odległość wierzchołka kąta prostego od przeciwprostokątnej jest równa 5 cm.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z podanych informacji wynika, że mamy do czynienia z równoramiennym trójkątem prostokątnym. Rysujemy taki trójkąt.


PIC


Ponieważ trójkąt jest równoramienny i ∡C = 90∘ to ∡A = ∡B = 4 5∘ . Zatem trójkąty ADC i BDC są równoramienne, czyli AD = DB = 5 . Zatem pole jest równe

1- 2 AB ⋅CD = 25.

 
Odpowiedź: 25 cm 2

Wersja PDF
spinner