Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 1926837

Oblicz pole trójkąta równoramiennego, w którym odległość wierzchołka kąta prostego od przeciwprostokątnej jest równa 5 cm.

Wersja PDF
Rozwiązanie

Z podanych informacji wynika, że mamy do czynienia z równoramiennym trójkątem prostokątnym. Rysujemy taki trójkąt.


PIC


Ponieważ trójkąt jest równoramienny i ∡C = 90∘ to ∡A = ∡B = 4 5∘ . Zatem trójkąty ADC i BDC są równoramienne, czyli AD = DB = 5 . Zatem pole jest równe

1- 2 AB ⋅CD = 25.

 
Odpowiedź: 25 cm 2

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!