/Szkoła średnia/Liczby/Liczby całkowite/Różne

Zadanie nr 4347215

Niech  √ ---- A = {x : x ∈ N ∧ x ≤ 230} i B = {x : x < 25∧ x = 5n,n ∈ N } . Wyznacz zbiory A ∩ B oraz B ∖A .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zbiór A składa się z wszystkich liczb naturalnych mniejszych od √ ---- 23 0 ≈ 15,2 , a zbiór B z liczb podzielnych przez 5 i mniejszych od 25. Zatem

A = {1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ,11,12,13,14 ,15} B = {5 ,10,15,20} .

Zatem

A ∩ B = {5,1 0,15} B ∖ A = {20 }.

 
Odpowiedź: A ∩ B = {5 ,1 0,15} , B ∖ A = {2 0}

Wersja PDF
spinner