/Szkoła średnia/Liczby/Liczby całkowite/Różne

Zadanie nr 8479311

Uzasadnij, że suma kwadratów dwóch kolejnych nieparzystych liczb całkowitych nie może być kwadratem liczby całkowitej.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli oznaczymy te dwie liczby przez p i p + 2 , gdzie p jest liczbą nieparzystą, to suma kwadratów jest równa

p 2 + (p + 2 )2 = p2 + p2 + 4p + 4 = 2p 2 + 4p + 4.

Teraz wystarczy zauważyć, że liczba ta dzieli się przez dwa, ale nie dzieli się przez 4 (bo p jest liczbą nieparzystą). Nie może to więc być kwadrat liczby całkowitej (bo kwadrat liczby nieparzystej nie dzieli się przez 2, a kwadrat liczby parzystej dzieli się przez 4).

Wersja PDF
spinner