/Szkoła średnia/Nierówności/Potęgowe/Interpretacja geometryczna

Zadanie nr 3117954

Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór punktów spełniających nierówność x ≥ 0 i x2 ≤ y ≤ x −1 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Rysujemy wykresy funkcji  2 y = x (niebieski wykres) i  1 y = x (czerwony wykres). Interesują nas tylko wykresy na prawo od osi Oy (włącznie). Szukany zbiór to punkty pomiędzy tymi wykresami (powyżej niebieskiego i poniżej czerwonego).


PIC


Wersja PDF
spinner