/Szkoła średnia/Nierówności/Potęgowe/Interpretacja geometryczna

Zadanie nr 4114808

Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór punktów spełniających nierówność x 2 ≤ y ≤ x− 2 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Rysujemy wykresy funkcji  2 y = x (niebieski wykres) i -1 x2 (czerwony wykres). Szukany zbiór to punkty pomiędzy tymi wykresami (powyżej niebieskiego i poniżej czerwonego).


PIC


Wersja PDF
spinner