/Szkoła średnia/Nierówności/Potęgowe/Interpretacja geometryczna

Zadanie nr 9773099

Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór punktów spełniających nierówność x −2 ≤ y < x 2 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Rysujemy wykresy funkcji  2 y = x (niebieski wykres) i  1- y = x2 (czerwony wykres). Szukany zbiór to punkty pomiędzy tymi wykresami (powyżej czerwonego i poniżej niebieskiego).


PIC


Ze względu na słabą nierówność, do obszaru należy też kawałek samego wykresu funkcji y = 12 x .

Wersja PDF
spinner