/Studia/Analiza/Funkcje/Funkcja odwrotna

Zadanie nr 6573749

Wyznacz funkcję odwrotną do funkcji:  √3------ f(x) = 3 − x + 2 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Musimy wyliczyć x w zależności od y = f (x) .
Liczymy

 3√ ------ y = 3− x+ 2 √3x--+-2-= 3− y /()3 x + 2 = (3− y )3 ⇒ x = (3 − y)3 − 2.

Zmieniając nazwy zmiennych na zwyczajowe: x –argument, y –wartość, mamy

 3 y = (3− x) − 2.

 
Odpowiedź:  −1 3 f (x) = (3 − x) − 2

Wersja PDF
spinner