/Studia/Analiza/Funkcje/Funkcja odwrotna

Zadanie nr 7126196

Wyznacz funkcję odwrotną do funkcji: f(x) = log (x+ 2) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Musimy wyliczyć x w zależności od y = f (x) .
Liczymy

 () y = log(x + 2 ) /10 10y = x + 2 y x = 10 − 2.

Zmieniając nazwy zmiennych na zwyczajowe: x –argument, y –wartość, mamy

f− 1(x) = 10x − 2.

 
Odpowiedź:  − 1 x f (x) = 10 − 2

Wersja PDF
spinner