/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Wartość bezwzględna/Z logarytmiczną

Zadanie nr 4760618

Narysuj wykres funkcji f (x) = |log 13 |x+ 2|| .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Będziemy korzystać ze wzoru na przesunięcie funkcji y = f(x) o wektor → v = [a,b] :

y = f(x − a) + b.

Zaczynamy od wykresu funkcji lo g1x 3 . Wykres funkcji log1 |x| 3 powstaje z niego przez dodatnie drugiego takiego samego wykresu, ale odbitego względem osi Oy . Potem trzeba przesunąć otrzymany wykres o 2 jednostki w lewo i odbić kawałki pod osią Ox do góry.


PIC


Wersja PDF
spinner