/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Wartość bezwzględna/Z logarytmiczną

Zadanie nr 5665509

Narysuj wykres funkcji f (x) = |log2(x + 4 )| .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Będziemy korzystać ze wzoru na przesunięcie funkcji y = f(x) o wektor → v = [a,b] :

y = f(x − a) + b.

Zaczynamy od wykresu funkcji lo g x 2 . Wykres funkcji lo g (x + 4) 2 powstaje z tego wykresu przez przesunięcie o 4 jednostki w lewo. Na koniec musimy odbić część pod osią Ox do góry.


PIC


Wersja PDF
spinner